Tieto stránky sú určené Vám všetkým, ktorí....


... žijete vo svete, ktorého súčasťou je agresívne správanie,
návykové látky, kriminalita, vandalizmus, šikanovanie a ...
... rozmýšlate o tom, čo sa deje okolo Vás..
... chcete získať informácie o tom, čo Vás zaujíma...

Informácie, ktoré nie sú „čierno-biele“ alebo len „dobré a zlé“.
Každý z nás má predsa právo na objektívne informácie.
Môže vediet to, čo vedia aj iní, aby mohol sám,
slobodne a zodpovedne rozhodovať
o svojom živote.


   Stránka vytvorená v rámci programu Adam2-2008/1/D, Rovesníci v prevencii    ( created by Stanislav Čoros - scoros@centrum.sk